Yhdenvertaisuusosaajaksi

Suomalainen työelämä tunnistaa jo hyvin moninaisuuden tuomat hyödyt ja tiedostaa yhdenvertaisuuden lisäarvon. Aiheen ymmärtäminen ja käytännön osaaminen on kuitenkin nimetty puutteelliseksi. Jääkö yhdenvertaisuussuunitelma ja toteutus vain puheen tasolle? Miten voit varmistaa, että organisaatiossasi osataan hyödyntää moninaisen osaajajoukon potentiaali? Miten varmistat, että lainsäädäntö on osattu huomioida?

Missiomme on lisätä yhdenvertaisuustaitoja organisaatioissa ja haluamme tarjota eritasoisia koulutuksia jokaiseen tarpeeseen. Yhdenvertaisuusosaaminen tuo mukanaan menestystä, hyvinvointia ja innovaatioita yksilö-, yritys- ja yhteiskuntatasolla. Sen ymmärtäminen ja hyödyntäminen voimavarana on ensisijaisen tärkeää ja jokaisen organisaation tulisi huomioida tämä.

Avoin verkkokoulutus

Kaksiosainen verkkokoulutus kattaa yhdenvertaisuustaitojen perusasiat ja antaa valmiudet toimia yhdenvertaisuustyöryhmässä organisaatiossasi. Koulutukseen voi osallistua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Suosittelemme osallistujia kaikista organisaation eri tasoista huomioiden myös vähemmistöjen kiinnostus.


Osa 1


  • Lainsäädäntö ja terminologia
  • Haasteet suomalaisessa työelämässä
  • Monikulttuurisuus työyhteisössä

Osa 2


  • Toimivat menetelmät ja hyvät käytännöt
  • Miten soveltaa osaamista oman organisaation sisällä
  • Moninaisuuden johtaminen

Tulevat verkkokoulutukset

Osa 1 30.09.2021 klo: 9-11

Osa 2 14.10.2021 klo:9-11

Hinta 400e + alv24% / osallistuja


Yhdenvertaisuustyöryhmä