Palvelut

Tarjoamme asiantuntijuutta, koulutusta, konsultaatiota, työpajoja, sekä apua yritysten lakisääteisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen, arviointiin ja toteuttamiseen. 

Työpajat

Työpajat ovat erinomainen tapa osallistaa henkilöstöä ja näin tehokkaammin sitouttaa heitä muutokseen. Työpajat ovat tyypillisesti kolmen tunnin mittaisia. Räätälöimme jokaisen työpajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, usein näistä aiheista on hyvä aloittaa:

  • Rekrytoinnin hyvät käytännöt
  • Hyvinvoiva monimuotoinen työyhteisö

Koulutukset

Henkilöstön kouluttaminen on ensisijaisen tärkeää. Kuten lähes kaikki palvelumme, on koulutukset myös räätälöity huomioiden organisaatioiden tarve ja osallistujien lähtökohdat. Esimerkkejä suosituista koulutusteemoista:

  • Monimuotoisuuden johtaminen
  • Yhdenvertaisuus työyhteisössä
  • Ennakkoluulojen ilmenemismuodot ja interventiomenetelmät

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kattava kokonaisuus sisältää nykytilan arvioinnin, suunnittelun ja strategian laatimisen. Konkreettiset toimenpiteet ja yhdenvertaisuuden edistäminen työyhteisössä voi sisältää työpajoja ja koulutuksia. Suunnittelemme kokonaisuuden niin, että voimme rakentaa toimivan, mitattavissa olevan ja liiketoiminnallista strategiaa tukevan paketin.

Hyvän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan aina organisaatiokohtaisesti.

Puhujakeikat

Olemme kokeneita ja ammattitaitoisia esiintyjiä ja tulemme mielellämme puhumaan erilaisiin tapahtumiin yhdenvertaisuudesta, syrjinnästä, diversiteetistä, inkluusiosta, rasismin vastaisesta työstä ja ennakkoasenteiden vaikutuksesta elämään.