Organisaatiot hyötyvät moninaisesta työyhteisöstä. Tarjoamme laadukkaita palveluita edistääksemme työyhteisöjen yhdenvertaisuutta.

Monimutkaisen byrokratian lisäksi haasteena Suomessa on monimuotoisen työyhteisön johtamistaitojen puutteellisuus. Yhdenvertaisuussuunnitelman luominen ja sen toteuttaminen ei ole yksinkertainen prosessi. Aidosti yhdenvertaisuutta tavoitteleva työyhteisö on valmis haastamaan omia asenteitaan ja menemään epämukavuusalueelle. Oman organisaation prosesseihin voi myös sokaistua ja onkin yleisesti hyväksi todettu käytäntö hyödyntää ulkopuolisen asiantuntijan osaamista.

Olemme Hodan ja Halla, yhdenvertaisuusasiantuntijat. Olemme itsenäisiä yrittäjiä, mutta suunnittelemme ja toteutamme koulutuksia ja projekteja paljon yhdessä. Esittelyistämme pääsette vierailemaan meidän henkilökohtaisilla verkkosivuillamme.

Hodan Mohamed

Olen Hodan Mohamed,  yhdenvertaisuuskonsultti ja -kouluttaja. Monen vuoden työkokemus yhdenvertaisuuden, diversiteetin, inkluusion ja antirasismin parissa työskentelystä on osoittanut, miten tärkeä on saada erilaisten ihmisten äänet kuuluviin. Kahden hyvin erilaisen kulttuurin keskellä kasvaneena tunnistan organisaatioiden erilaisia haasteita. 
Missioni on luoda avoin ja turvallinen ympäristö keskustelulle, sillä ihmisillä on tarve oppia ja jakaa. 

Moninaisuus on rikkaus. Ilman diversiteettiä ei synny innovaatioita. Intohimoni on edistää moninaisuutta, tasa-arvoa ja inkluusiota.

Olen Halla Hänninen, yhdenvertaisuuskonsultti ja -kouluttaja. Olen työskennellyt 15 vuotta ICT-alalla ja kansainvälinen ja moninainen työyhteisö on minulle ollut lähes itsestäänselvyys. Olen suomalainen paluumuuttaja ja aktiivisessa vapaaehtoistyössäni kansainvälisten osaajien asioita edistäessäni olen huomannut, että maassamme vallitsee kriisi, jota emme uskalla katsoa silmiin. Syrjintä työelämässä on hyvin yleistä. Organisaatioissa kaivataan akuutisti osaamista yhdenvertaisuusasioissa.

Diversiteetti on mielestäni helppo saavuttaa, mutta aidosti yhdenvertainen työyhteisö saavutetaan vain systemaattisella työskentelyllä.